Çınardere Mah Ankara Cad No: 47 Kat: 1 Pendik İstanbul

Duyu İşlemleme Bozuklukları

Duyu İşlemleme Bozuklukları
23 Mayıs 2020, 13:33

Duyu İşlemleme Bozuklukları


3 aşamaya başlık altında Duyu İşlemleme Bozukluklarını inceleyebiliriz:


 1. DUYU MODÜLASYON BOZUKLUĞU : Duyusal bilginin derecesi, doğası veya yoğunluğuna göre derecelendirilmiş davranışlarla duyusal girdilere cevap vermede zorluklar şeklinde ortaya çıkar.

 • DUYUSAL AŞIRI DUYARLILIK : Bir veya birden çok duyu bilgisine normal olandan daha fazla hızlı,yoğun ya da süreyle yanıt verilen durum.

 • DUYUSAL AZALMIŞ DUYARLILIK : Duyusal bilgilere aldırış etmeyen ya da cevap verilmeyen durum.

 • DUYU ARAYIŞI : Aşırı miktarda duyusal bilgi veya belirli bir duyusal bilgiye aşırı ilgili olunan durum.

 1. DUYU TEMELLİ MOTOR BOZUKLUKLAR : Postural veya istemli hareketlerde zorluklar olarak ortaya çıkar.

 • POSTURAL BOZUKLUKLAR

 • DİSPRAKSİ : Yeni eylemleri tasarlama, planlama, sıraya koyma ve yürütmede zorluklar olarak tanımlanır. Genellikle beceriksizlik ve koordinasyon problemleri olarak ortaya çıkar.

 1. DUYUSAL AYIRT ETME BOZUKLUĞU (DİSKRİMİNASYON) : Duyusal bilgilerin zor yorumlanması anlamına gelir. Uyaranlar arasında ki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmede zorluk çekerler.


  Bu bozuklukta yavaş motor performans veya ilgili duyulara bağlı olarak öğrenme ve dil gelişiminde zorluklar ortaya çıkabilir.


  DEĞERLENDİRME :


  Duyu işleme bozukluklarını değerlendirirken, standardize testler, klinik gözlem, bakım veren bilgileri, performans değerlendirmesi toplanır. Sonrasında bu veriler birleştirilir ve seans programlaması oluşturulur. Günlük yaşam aktiviteleri de değerlendirilerek bireye uygun ev programları oluşturarak bakım veren de bu sürecin içine dahil edilir.

Yorum Ekle