Çınardere Mah Ankara Cad No: 47 Kat: 1 Pendik İstanbul

Oyun Terapisi nedir?

Oyun Terapisi nedir?
16 Mayıs 2020, 15:46

Oyun Terapisi nedir?


Çocuklar yetişkinler gibi duygularını sözel olarak değil oyun yoluyla iletirler. Oyun terapisi, yetişkinlerin sözcükleri kullanarak duygularını aktardığı gibi ,çocuğun da oyuncakları araç olarak kullanarak kendi yaşantısını ve duygu dünyasını aktarabilmesi için kullanılan etkili bir terapi çeşididir.  Çocuklar yaşam tecrübelerini  yetişkinler gibi muhakeme ederek anlamlı bir şekilde aktaramadıkları için,çocuğa  yetişkinlerle yapılan sözcüklere dayalı terapilerden ziyade oyun terapisi uygulanır. Bu şekilde çocuk düşünce ve davranışlarını yönlendiren öfkesini, endişelerini,korkularını, kırgınlıklarını ve üzüntülerini oyun yoluyla  dışa vurur .


Terapist tarafından kabul edildiğini hisseden çocuk iç dünyasında yaşadığı çatışmaları ve sorunları oyun yoluyla ortaya koyar. Oyuncaklar yardımıyla çocuk ile terapist arasında başlayan terapötik ilişki çocuğun hem sosyal hem de duygusal gelişimine katkıda bulunurken  aynı zamanda olumlu ve olumsuz duygularını,aynı zamanda yaşadıkları sorunları dışa vurmalarını ve bu sorunlarla yüzleşerek başa çıkma becerileri geliştirmelerini sağlar.

 

Deneyimsel Oyun Terapisi

 

Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT) Byron E. Norton ve Carol Crowel Norton tarafından geliştirilmiştir.

Deneyimsel Oyun Terapisinin temelinde çocuğun kendisine acı veren durumları ortaya koyup ,oyunla çözüme ulaşma potansiyeli olduğu yatar.Yani Deneyimsel Oyun Terapisi çocuğun yaşadığı sorunu , duyduğu acıyı, kurtulmaya yönelik sarfettiği çabayı ve bunlarla  nasıl yüzleşeceğini bildiğine inanır . 2-11 yaş arası çocuklara uygulanır.

Deneyimsel Oyun Terapisi oyunun yönetimini çocuğa bırakır  ve oyun sırasında herhangi bir müdahale ve yönlendirmede bulunmaz. Çocuğun, yaşadığı sorunu oyun oynarken, kendi metodlarıyla ortaya koyacağına inanır.

Çocuk oyun terapistiyle birlikte, oyun yoluyla olumsuz duygularını ve yaşam tecrübelerini tekrar  yaşar ve üzerinde çalışarak başa çıkma  becerilerini geliştirir. Oyun seansları ilerledikçe ve çocuk kendini güvende hissedip, oyunda güçlendikçe duygusal sıkıntılarda rahatlama sağlanır ve iyileşme gerçekleşir.


Oyun Terapisinde oynanan oyunla dışarda oynanan oyun arasındaki fark


Deneyimsel Oyun Terapisinin dışardaki oyundan farkı çocuğun  terapi süresince kullandığı oyuncakları kullanılış tarzi,oynadığı  oyunun ve oyuncakların sembolik anlamlarını anlayıp, anlamlandırabilen  bir uzmanın çocuğa eşlik etmesidir. Terapist ile çocuğun arasında kurulan terapötik ilişki ve terapistin iyileştirici tepkileri,çocuğun kendi iç dünyasını ortaya koyup ,yaşadığı sorunlara çözüm ararken kendisini güvende hissetmesini  sağlar.


 Deneyimsel Oyun Terapisiyle  hangi problemler çözülebilir?

·         Travmalar

·         İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)

·         Bağlanma sorunları

·         Ayrılık Kaygısı

·         Uyku, yeme ve tuvalet problemleri

·         Kaygılar ve Korkular /  Tikler

·         Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)

·         Boşanma sonrası adaptasyon sorunları

·         Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme

·         İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu,

·         Seçici dilsizlik / sessizlik

·         Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler

·         Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğramak/uğratmak

·         Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık

·         Evlatlık alınma / edinilme durumu

·         Dikkat eksikliği ve hiperaktivite / Dürtüsellik

·         Tıbbi nedeni olmayan bedensel yakınmalar

·         Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler


Deneyimsel Oyun Terapisi ne kadar sürer?

 

Deneyimsel Oyun Terapisinin süresi  çocuğun kendi iyileşme hızına,problemlerin çeşidine ,bir travma var ise travmanın hangi yaşta gerçekleştiğine ve ailenin terapi süresince istikrarına bağlıdır.

Oyun terapisinde  aileyle işbirliği temeldir,terapist  aileyle düzenli olarak yaptığı görüşmelerde iyileşme süreci,çocuğun ihtiyaçları ve yardımcı olacak konular hakkında bilgilendirme yapar.

                                                                           

Uzman Psikolog Zeynep MENDERES

Yorum Ekle