Çınardere Mah Ankara Cad No: 47 Kat: 1 Pendik İstanbul

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi

Kliniğimizde gelişimsel geriliği olan çocuklara, ulaşabileceği en yüksek kapasiteye eriştirmek ve sosyal uyumu sağlamak amacıyla, birey ve aile ile birlikte işbirliği içinde, bilimsel kanıtlara dayalı yöntemlerle eğitsel çalışmaları profesyonel bir yaklaşımla planlayıp sürdürmekteyiz.

 

İlk aşamada çocuklarda tipik gelişimi engelleyebilecek duyusal, kognitif (bilişsel), fiziksel ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilir. Daha sonra duyu bütünleme, denge, postür, ince motor beceriler, günlük yaşam becerileri, görsel motor kontrol, motor planlama, oyun becerileri, sağ-sol ayrımı, görsel uzaysal algılama, dikkat, hafıza, planlama, yazı yazma, sosyal iletişim gibi zihinsel becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal uyum  sağlanması amaçlanmaktadır.


Personellerimiz