Çınardere Mah Ankara Cad No: 47 Kat: 1 Pendik İstanbul

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Kliniğimizde gelişimsel geriliği olan çocuklara, ulaşabileceği en yüksek kapasiteye eriştirmek ve sosyal uyumu sağlamak amacıyla, birey ve aile ile birlikte işbirliği içinde, bilimsel kanıtlara dayalı yöntemlerle eğitsel çalışmaları profesyonel bir yaklaşımla planlayıp sürdürmekteyiz.

 

Özel eğitime ihtiyaç duyan her birey, kendine has bir performans göstermektedir. Özel eğitim sürecinde en önemli kısımlardan birisi, bireyin ilk değerlendirilmesidir. Değerlendirme sürecinde bireyin performansı, ailenin ve terapistin gözlemleri önemli rol oynamaktadır. Yapılan değerlendirmeler, testler ve gözlemler sonucunda yol haritası belirlenir. Bireyin ihtiyaçları ve motivasyonu göz önünde bulundurularak bilimsel eğitsel çalışmalar ile süreç planlanır.


Personellerimiz