Duygu DÜŞMEZ

Duygu DÜŞMEZ

Özel Eğitim Uzmanı – Eğitim Koordinatörü

E-mail:

minimentalgelisim@gmail.com

 

Telefon:

0 (542) 379-2201

0 (216) 379-2200

 

Eğitim:

2017    Dokuz Eylül Üniversitesi, Özel Eğitim Anabilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu

2014    İzmir Katip Celebi Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Meslek Elemanlığı Sertifika Programı

2010    Anadolu Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 

İş Deneyimi

2022 Minimental Gelişim Merkezi, İstanbul

2010 Çağdaş Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir

Kurslar ve Sertifikalar                          

2023 Erken Okur Yazarlık Testi (EROT 

2022 P4C – Çocuklar İçin Felsefe

2022 Türkçe PREP – Pass Remedial

2021 Scamper – Yaratıcı ve Farklı Düşünme 

2020 Yürütücü İşlevler 

2016 Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 

2013 ABA Terapisi Uygulayıcı Sertifikası – 5 modül

2010 Pep – R / Pep – 3 (Psiko eğitimsel profil) Testi

2010 TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped)

2010 Hanen Program 

2010 Portage Erken Çocukluk Dönemi Programı Eğitimi

2010 Otizmde Etkinlik Çizelgelerinin Kullanımı/Şema Yöntemi 

2010 Tuvalet Eğitimi

2010 Zihin Kuramı ve Sosyal Beceriler Testleri ve Uygulamaları

2010 Yetişkin Engelliler Eğitim Programı 

2010 Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Projeler

Isparta Otizm Kongresi

2021 Poster Bildiri – Olgu Sunumu

“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireye Sosyal Beceri Kazandırmada Karikatür Konuşmaların Kullanımı”

Uyguladığı Testler

 

İlgi Alanları

Otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan çocuklar ile PEP-R / PEP-III (Psiko eğitimsel profil ölçeği) kullanarak ölçme ve değerlendirme testi uygulamakta, TEACCH programı ile bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlamaktadır.

HANEN öğrenme özellikleri programı ve PORTAGE programlarını da süreç içinde yoğunluklu olarak kullanmaktadır. Asperger Sendromu ve Yüksek İşlevli çocuklarla ZİHİN KURAMI ve SOSYAL BECERİ geliştirme testleri uygulayarak çalışma programı oluşturmaktadır.

Yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme çalışmaları için SCAMPER eğitimi ile çocuklar için felsefe – P4C eğitimleri almıştır. Bunun yanı sıra Küçük Adımlar Erken Eğitim programı uygulayıcısı ve Nicky Nukte Altikulac tarafından 5 modüllük ABA eğitimine katılmıştır. ABA Terapistidir.

Disleksisi olan bireylerle EROT Erken Okur Yazarlık Testi ve Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ile Bireyselleştirilmis Eğitim Programı oluşturmakta ve lisanslı TURKCE PREP uygulayıcısıdır.

 

İletişim

     

    Whatsapp
    Minimental
    Minimental
    Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?