Erken Çocuklukta Sosyalleşme Becerisinin Önemi

02.12.2021
1.583
Erken Çocuklukta Sosyalleşme  Becerisinin Önemi

Çocuklarda 0-6 yaş dönemi, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin hızlı  olduğu ve kişilik yapısının biçimlenmeye başladığı, temel alışkanlıkların çocuğa kazandırıldığı önemli dönemlerdendir.

Sosyal beceri, çocuğun belli bir ortamda toplumsal olarak kabul görecek şekilde davranabilmedir. Çocukların gruba katılma, hayır diyebilme, mobingle  baş edebilme, öfke ve agresyon gibi olumsuz duyguları ifade edebilme, bir konuşmayı başlatma, sürdürüpve sonlandırma, yaşıtlarıyla uzlaşıp anlaşması gibi  becerileri sosyal becerilerin temelini oluşturur.Bunun yanında göz göze gelme, beden duruşu ve mesafesi, ses tonu, yüz ifadesi gibi sözsüz iletişim öğeleri de son derece önemlidir.

Sosyal beceriler, öncelikli olarak öğrenme yoluyla kazanılır. Belirli sözel ve sözsüz davranışlardan oluşur. Sosyal becerisi gelişmiş olan çocuklar, katıldıkları etkinliklerden daha çok zevk alır, duygularını kontrol edebilir ve kendi kararlarını kendileri verirler. Sosyal becerisi yeterince gelişmemiş çocuklar ise, akranları tarafından dışlanabilir ve ihmal görebilirler. Bu beceriler ne kadar erken yaşta desteklenirse çocuğun gelişimide o kadar fazla olur.Bu alanda yapılan çalışmalardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum.

  • 1) doğumundan ölümüne kadar çevresiyle etkileşim halindedir. Bu etkileşim yaşamın getirdiği bir zorunluluktur. Her birey çevresiyle etkileşim kurmak durumundadır. Toplumda bir arada yaşayan bireylerin yaşamlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için doğru ilişkiler kurmaları gerekmektedir. Bu ilişkiler aynı zamanda toplumun birliğini, huzurunu ve devamını sağlamada da önemlidir. Bireyler arasında kurulacak olan sağlıklı ilişkilerin temelini sosyal beceriler oluşturmaktadır.
  • Her insanın gidermek zorunda olduğu duygusal, sosyal ve fizyolojik gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler giderilirken çevreyle etkileşim kurulur. Bu etkileşim insan hayatını olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyen sihirli bir olay olarak kabul edilmektedir. Kişilerarası önem arz eden bu etkileşimi olumlu yönde artıran değişkenlerden en önemlisi sosyal becerilerdir (Yüksel, 1999).
  • 2)Sosyal beceriler, toplumsal ilişkilerde bireyin kendisinin ve toplumdaki diğer bireylerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını anlayabilmesi ve bu anlayış doğrultusunda davranış sergileyebilmesidir (Çubukçu ve Gültekin, 2006).
  • 3)Sosyal bir varlık olan çocuklar çevreleri ile sürekli iletişim halindedirler. Bu iletişim her çocuk için önemlidir. Çocuklar iletişim kurarak birbirlerine duygu, düşünce ve isteklerini aktarırlar. Bu iletişim alışverişinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, kişilerarası ilişkilerin olumlu olmasına ve bu ilişkilerin amacına ulaşmasına bağlıdır (Uzamaz, 2000).
  • 4)Çocukluk dönemi bireyin çevresiyle tanıştığı dönemdir ve bu dönemde sosyal ilişkiler çok önemlidir. Bu nedenle sosyal beceriler çocuk için bir ihtiyaçtır.
  • Sosyal beceriler çocuğun gelişimi açısından da önemli bir unsurdur. Sosyal beceriler konusunda eksikliği olan çocuklar karşılarına çıkan sorunları çözmede sosyal becerileri kazanmış çocuklara göre çok daha az seçeneğe sahiptirler. Bu seçeneklerin az olması çocuğun istenmeyen davranışlara başvurmasına yol açmaktadır. Sosyal beceriler konusunda yeterli düzeyde olan çocuklar ise sosyal hayattaki sorunlarını çözmede birçok seçeneğe sahip oldukları için sosyal ilişkilerinde, özel ve mesleki yaşamlarında daha başarılı ve mutlu olabilirler (Samancı, 2016; Yiğit ve Yılmaz, 2011).
  • 5)Öğrenmelerin daha kalıcı olduğu çocukluk dönemi, sosyal beceri eğitiminin de gerçekleştirilmesi gereken etkili bir dönemdir. Bu sebeple çocukluk döneminde aile, okul ve çevre oldukça etkili faktörlerdir. Çocuklar birçok sosyal beceriyi bu dönemde kazanırlar. Yaşamın ilerleyen yıllarına olumlu etkileri düşünüldüğünde sosyal beceri eğitiminin çocukluk döneminde kazandırılmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Dünyaya gelen her birey için çocukluk dönemi iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve bu dönemde çocukların sahip olmaları sosyalleşme becerisi , gereken en temel becerilerdendir.

Eğer çocuğunuz yaşıtlarıyla etkileşim kurmuyorsa ,bu alanda uzman olan bir çocuk psikiyatristine başvurmalısınız.

DİLAN BULCUMLU ERGOTERAPİST

https://minimental.com.tr/

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Minimental
Minimental
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?